Пресата за Netpeak

Ние се стараем да споделим своите знания винаги, когато имаме такава възможност. Нашите служителиизнасят лекции по време на конференции и майсторски класове, както е описано по-подробно в раздел "Изказвания на нашите служители". В допълнение, за нас често се пише в средствата за масова информация (и пишем за медиите по тяхна заявка), канени сме в телевизионни и радиопредавания, даваме интервюта и публикуваме статии. За да запазим цялата тази информация, ние решихме да създадем тази страница.

Loading...
Loading...
Loading...