Медии за Netpeak

Винаги се опитваме да споделим своите знания, когато има такава възможност. Нашите служители изнасят лекции на конференции и взимат участие в работилници (повече в раздела "Изяви"). Освен това, за Netpeak се пише в средствата за масова информация (и ние пишем за медиите по тяхна молба), ние участваме в телевизионни и радиопредавания, даваме интервюта и публикуваме статии. За да запазим цялата тази информация, решихме да създадем тази страница.

Покажи всички
Loading...
Loading...
Loading...