Cupli — крупна агенция за набиране на респонденти за онлайн допитвания

cup.li

Международната агенция за набиране на респонденти за онлайн допитвания Cupli е представена на пазарите в Русия, Канада и САЩ. Компанията е сътрудничила с най-големите световни марки: Intel, Lipton, SONY, Gallina Blanca и редица други. Агенцията работи с извадки с всякаква сложност.

Технологията на Cupli позволява предлагането на цени с 20-30% по-ниски от тези на конкуренцията. Набирането на респонденти от целеви групи с всякаква сложност се провежда на тематичните ресурси в Интернет. Това позволява да се получат по-точни данни от максимално заинтересованата от предмета на проучването аудитория.

Тип на сайта:
Loading...
Loading...
Loading...