Worddio - приложение за изучение на чужди езици

worddio.com

Worddio е приложение за учене на нови думи на чужди езици. Предназначено е за хора на всякаква възраст и дава възможност за трениране на произношение и проверка на получените знания. Първата стъпка е слушане и запазване на избрани от потребителя думи, произнесени от хора на техния роден език. След това трениране на произношението и сравняване с оригинала, и като заключение проверка на наученото и споделяне на постиженията с приятели. Приложението включва над 34 чужди езика.

Това е първото НЕинтерактивно приложение, подпомагащо ученето на нови думи.

Тип на сайта:

Екип на проекта

anita
Anna

Middle SEO Specialist at Team #3

tina
Kristina

Billing Specialist

melik
Artem

Team Lead of SEO Classifieds

nogood
Ivo

New Business Manager Bulgaria

alis
Joana

Junior SEO Project Manager Bulgaria

Loading...
Loading...
Loading...