Трафиково SEO

E-manager
София, България
24.10.2014
SEO

На традиционното издание за онлайн маркетинг E-manager Геннадий Воробьов разказа за:

  • разликата между [SEO на миналото] и [SEO на настоящето];
  • как позиции не носят никакви качественни данни;
  • връзката между органичния трафик и продажбите;
  • съставяне на семантично ядро ключови фрази;
  • инструмент за лематизиране на български текст за свеждане на текст до основни форми на думата - лема;
  • реални примери от практиката.
1552

Презентация на доклада

Видео на доклада

Други доклади

Loading...
Loading...
Loading...