Onpage SEO – вътрешни технически фактори

Digital Marketing & SEO Course at Software University
София, България
23.05.2015
SEO
На 23.05.2015 като част от курса Digital Marketing and SEO към Software University беше проведена лекция от Геннадий Воробьев на тема Onpage SEO - вътрешни технически фактори . По време на лекцията бяха разгледани следните тези:

1. Server response codes
2. Скорост на зареждането
3. Индексиране на страници
4. Изображения
5. Дублиране на страниците
6. Robots.txt
7. Sitemap.XML
8. Google Webmaster Tools
9. SEO Checklist
2462

Презентация на доклада

Видео на доклада

Други доклади

Loading...
Loading...
Loading...