Анализ на сайтове в реално време

Software University
София, България
26.05.2016
SEO

На 26 май 2016, като част от курса "Digital Marketing and SEO" в Software University бе анализ на сайтове в реално време от Николай Галинов.

По време на анализа бяха разгледани: SEO проблеи, Юзабилити проблеми и Маркетингови проблеми.

737

Презентация на доклада

Видео на доклада

Други доклади

Loading...
Loading...
Loading...