Hyena online marketinkg – 5 lifehacks for competitors analysis

Black Hat Conference
София, България
20.10.2016
Онлайн маркетинг

На 20 октомври на Black Hat Conference Геннадий Вороьов изнесе лекция «Hyena online marketinkg – 5 lifehacks for competitors analysis», в която сподели 5 практични хака за анализ на данните на конкурента с помощта на Serpstat.

495

Презентация на доклада

Други доклади

Loading...
Loading...
Loading...