Как дизайнът продава

Design WeekEnd
18.03.2017
Онлайн маркетинг
На 18 март 2017 година, по време на конференцията Design WeekEnd, Георги Кандев от Netpeak изнесе лекция "Как дизайнът продава". Той разказа за продаващ дизайн на онлайн магазини: защо дизайнът е важен, върху какви страници в онлайн магазина трябва да се работи, как да се увеличи Conversion Rate.
426

Презентация на доклада

Други доклади

Loading...
Loading...
Loading...