6+ musthave инструменти за увеличаване на продажбите

6+ musthave инструменти за увеличаване на продажбите
28.09.2017
Онлайн маркетинг
На 28 септември Геннадий Воробьов беше един от модераторите на E-commerce workshop по време на E-commerce 4.0. форум, организиран от списанието Enterprise. Той разказа за musthave инструменти за увеличаване на продажбите, които веднага могат да бъдат приложени на практика в родни условия.
128

Презентация на доклада

Други доклади

Loading...
Loading...
Loading...