Оптимизация на Crawling бюджет

Indit Black Hat Conference 2017
19.10.2017
SEO
На 19 октомври Симеон Емануилов изнесе лекция за оптимизация на Crawling бюджет по време на Indit Black Hat Conference 2017. Той разказа за фактори, от които се влияе Crawling бюджета, и тяхната оптимизация, обясни какво е PageRank и как той трябва да бъде калкулиран.
137

Презентация на доклада

Видео на доклада

Loading...
Loading...
Loading...