Eфективността на динамичен ремаркетинг Adwords

Anton Gervaziev
Курс "Google AdWords" в рамките на SoftUni Digital
26.02.2018
PPC
На 26 февруари Антон Гервазиев, PPC Project Manager at Netpeak, се включи като гост лектор в курса на Мартин Войнов "Google AdWords" в рамките на SoftUni Digital. Антон разказа на курсистите какво е динамичен ремаркетинг, как изглежда, как се създава и на примера на case studies демонстрира неговата ефективност.
70

Презентация на доклада

Други доклади

Loading...
Loading...
Loading...