Задълбочена семантика и работа върху структура на сайт.

Digital Marketing & SEO Course at Software University
София, България
04.04.2015
SEO
Уебинар
По време на лекцията разказах за разработка и анализ на семантично ядро ключови фрази, инструменти и начини за събиране на семантиката. Разгледан е един подход в приложението на семантиката при изграждането на структурата на сайта.
1500

Презентация на доклада

Видео на доклада

Други доклади

Loading...
Loading...
Loading...