Резултати от наши проекти

12.02.2013

Кейс в рекламиране в прайс-агрегатори в тематика «аксессоари»: ROI 869%

Тематика: Аксессоари

Регион: Украйна

Период: 2 месеца


Разходи на клиента
(включително плащане за услугите на агенцията)
1281 лева

Марж: 16%

Брутна печалба: 12420 лева

ROI: 869%

Как мы это посчитали?
Доход клиента
(по Ecommerce в Google Analytics)
54339 лева. (+ 23287 лева от телефонните обаждания, които стигнаха до продажби = 77628 лева.)

Loading...
Loading...
Loading...