[SEO 2.0]
оптимизация на сайт

Вече 14 години оптимизираме сайтове за ръст на бизнеса и печалбата, а не за позиции в търсачките.Успяхме да го направим над 1000 пъти заедно с наши клиенти за техния онлайн бизнес: корпоративни сайтове, Marketplace платформи, сайтове за обяви, онлайн магазини, сайтове за услуги и информационни проекти.

Изпрати заявка

[SEO 2.0] е идеалната услуга за клиенти, които вече имат опит в оптимизиране на сайта си заедно с друга агенция. Така най-добре се усеща разликата в начина на работа и резултата, който тя дава.

Николай Галинов
Head of SEO

Сертификати

Нашите клиенти

Покажи още →

Защо да изберете нас?

Резултат

Ние сме ROI-ориентирана агенция. Клиентите започват работа с нас благодарение на детайлно бизнес предложение и добра стратегия, портфолио и case studies.

Но... продължават да работят с нас дългосрочно, само ако видят финансов резултат: ръст на клиенти, приходи и печалба, които надвишават разходите за реклама.

Експертиза

Имаме достъп до beta инструменти на много рекламни системи. Вероятно вече имаме опит в рекламиране на проект, подобен на Вашия.

За последните 16 години сме работили на различни международни пазари и имаме над 3 000 успешни проекта.

Маркетинг специалистите в нашия екип имат 187 сертификати за глобална реклама и анализ, които подкрепят техния опит. Всички тези фактори намаляват риска за вашите инвестиции в онлайн реклама.

Процес

Тайната на успеха на всеки дигитален бизнес е в автоматизацията на процесите. Автоматизацията на процесите не просто ни позволява да предоставяме висококачествени и ефективни услуги, но прави работата ни ясна и прозрачна.

Списъкът със задачи, техният смисъл и приоритет са винаги ясни за клиента, и са съгласувани с него. Екипът работи с всички възможни инструменти за онлайн реклама.

Работен план за всеки месец с конкретни срокове и възможност за корекции, SCRUM, чек-листове, автоматизация на рутинни действия, контрол на качеството на няколко нива - това са само някои от нещата, които правим, за да гарантираме вашия успех.

Репутация

Netpeak работи от 2006 година. Можете да се запознаете с нашето портфолио, успешно реализирани проекти в различни ниши и отзиви от клиенти.
Ние добре знаем, че във всеки проект може да има трудности и пречки. Ако възникват проблеми или резултатите не отговарят на очакванията, ние честно го съобщаваме и концентрираме усилията си в търсенето на решение, а не в избягването на неприятна ситуация.

Технологии и ефективност

Нашата агенция е разработила редица инструменти за маркетинг и анализ, използвани от маркетинг специалисти по целия свят.

Всъщност нашият продуктов отдел има специален екип, който е посветен на по-нататъшна оптимизация на работните ни процеси и разработване на нови скриптове и технологии.

Постоянно се стремим да работим по-бързо и ефективно. Какво означава това за клиентите ни? Ние изпълняваме задачите много по-ефективно за една и съща цена, което ви позволява да постигнете по-бърз растеж от вашите конкуренти.

Прозрачност

С цел пълна прозрачност за клиента създадохме Клиентския профил на Netpeak.

Чрез него можете да проследявате KPI, да оценявате успеха на своите рекламни кампании, да наблюдавате прогреса на задачите и да се свързвате със своите мениджъри проекти във всеки един момент.

Какво включва услугата [SEO 2.0]

Услугата SEO 2.0 е особена с това, че работата не се разделя на етапи, а всичко се прави успоредно. Така по-рационално използваме ресурсите на екипа, по-бързо реагираме на промени и постигаме резултати.

Персонална стратегия за оптимизация

Какво правим?
 1. Анализираме общата видимост на сайта по широк списък от релевантни потребителски търсения.
 2. Правим анализ на конкурентите, за да придобием представа за тематиката и търсенето, и върху кои фактори ще трябва да се работи на първо място.
 3. Проучваме структурата на сайтовете на лидерите в нишата и техния линк профил.
  4. Правим анализ на търсенето.
 4. Правим анализ на търсенето.
 5. Въз основа на събраните данни изготвяме стратегия за оптимизация и детайлен план за работа за няколко месеца.
Резултат: разбиране на пазарната структура, идентифициране на силните и слабите страни на конкурентите, ясен алгоритъм за развитието на проекта и за увеличаване на органичния трафик.

Технически одит на сайта

Какво правим?
Правим детайлен одит на сайта, за да проверим дали съответства на изискванията на Google и да коригираме откритите недостатъци.

По време на одита проверяваме 260+ фактори, разделени на 5 основни етапа:
 1. Структура на сайта.
 2. Вътрешен анализ на техническото състояние.
 3. Анализ на съдържанието.
 4. Интеграция с търсачки и социални мрежи.
 5. Настройване на системи за web анализ.
Резултат: подробно техническо задание, чието изпълнение ще доведе сайта до пълно съответствие с изискванията на потребителите и търсачките.

Задълбочена работа върху семантиката

Какво правим?
 1. Събираме релевантните ключови думи, за да обхванем максимално търсенето в нишата.
 2. Групираме ключовите думи в клъстери, които използваме за създаване на категории и целеви страници.
 3. Определяме честотност и конкуренция в търсенето за всеки клъстер (взема се предвид регион и сезонност). Така поставяме приоритет на задачи за създаване на целеви страници и промяна на структурата на сайта за постигане на KPI.
Резултат: пълен списък от ключови думи, по които потребителите търсят Вашия бранд, продукти или услуги. Определяне на ключови думи, за които може по-бързо и по-евтино да изпреварим конкурентите в SERP.

Изготвяне на структура на сайта и списък от целеви страници

Какво правим?
 1. Изготвяме структура на сайта спрямо събраното семантично ядро, тематиката и нуждите на сайта.
 2. Изготвяме детайлно техническо задание за създаване на категории, подкатегории, филтри и целеви страници в сайта.
Резултат: категории, филтри, подкатегории и целеви страници за релевантни търсения.

Вътрешно налинкване и увеличение на външната линк маса

Какво правим?
 1. Изготвяме техническо задание за вътрешно налинкване, за да разпределим правилно вътрешната линк тежест между целевите страници според честотност и конкурентност на ключовите думи.
 2. Прилагаме сигурни методи за външни линкове, без риск от Google наказания.
 3. Netpeak има свой линкбилдинг отдел - ние сами събираме база с донори и не купуваме автоматично линкове. Така напълно контролираме качеството на линковете и динамиката на общата линк маса.
Резултат: редовно и безопасно увеличение на външна линк маса. Винаги знаете колко от вашия SEO бюджет се изразходва за линкбилдинг и го променяте, ако е необходимо.

Препоръки за по-добра ползваемост (UX) и конверсия на сайта

Какво правим?
SEO специалистите анализират поведението на потребителите в сайта и изготвят техническо задание с препоръки за дизайна и функционалността на сайта с цел:
 1. Задържане на потребителя в сайта, за да не се връща отново в резултатите от търсенето.
 2. По-нисък Bounce Rate (показва колко потребители напускат сайта след преглед само на 1 страница или след по-малко от 30 секунди).
 3. Увеличение на време за преглед на конкретна страница.
 4. Увеличение на брой попълнени форми за обратна връзка.
Резултат: подобряване на поведенческите фактори и конверсията, повече клиенти при същото количество трафик. Поведенческите фактори са важен фактор за класиране в търсачките.

Контент фактори

Какво правим?
 1. Изготвяме техническо задание за текстове на целевите страници.
 2. Специално създаденият копирайтинг отдел на Netpeak пише текстове по технически задания от SEO специалист.
 3. След това всички текстове се проверяват от SEO специалист.
 4. Клиентът може да връща за доработка до 3 пъти всеки текст в рамките на 10 дни след написването му.
 5. Ако клиентът има собствени копирайтъри, то SEO специалистът подготвя технически задания за създаване на текстове и проверява написаното.
Резултат: текстовете на всяка страница в сайта са написани с оглед на потребителското търсене и решават реални проблеми на целевата аудитория. Знаем как да направим текстовете еднакво полезни за хората и роботите на търсачката.

Търговски фактори

Какво правим?
Работим върху търговски фактори въз основа на информация от клиента:
 1. Представяне на асортимента при спазване на техническите изисквания.
 2. Условия за плащане, доставка и гаранционно обслужване.
 3. Промоции, информация за отстъпки и програма лоялност.
 4. Препоръки за стимулиране на отзиви от клиенти и работа с тях.
Резултат: информацията в сайта е винаги актуална, асортиментът и промоциите са представени правилно, отзивите увеличават доверието към търговеца.

Социални фактори

Какво правим?
Събираме подходящи места за регистрация на фирмата и подаване на социални сигнали към търсачката. Например Google My Business, форуми и бизнес каталози. Даваме препоръки за попълване на страница на фирмата в сайтовете с най-много трафик.
Резултат: сайтът се сдобива с повече «интернет следи» и точки за контакт с целевата аудитория, което има положително влияние върху общата видимост на сайта.

Мониторинг на ключови параметри в сайта

Какво правим?
С помощта на собствени скриптове и инструментите Serpstat и Netpeak Software редовно проверяваме състоянието на ключовите показатели на сайта: достъпност на съдържанието, индексация на страници от търсачката, промяна на мета тагове, отвори на сървъра, линкове и др. Контролираме над 150 показатели, които влияят на оптимизацията на сайта, и взаимодействието на потребителите с него.
Резултат: всички грешки бързо се идентифицират и елиминират.

Контрол на KPI и отчетност

Какво правим?
За пълна прозрачност на работата ни създадохме Клиентския профил — система за отчитане, където в реално време могат да се проследяват ключовите показатели на сайта, актуални статуси по задачи, счетоводни документи и друга важна информация за проекта. Също може да уговорим персонализирани формати за отчетност и визуализиране на данни.
Резултат: винаги сте наясно как се развива работата по сайта, как се изразходва бюджетът и какви резултати са постигнати. Личният профил е на разположение 24/7.

Martech решения от Netpeak group

Многофункционална SEO платформа за анализ на онлайн конкуренти и собствен сайт, ежедневен мониторинг на позиции в търсенето, линкове и качество на контента в сайта.
С помощта на Serpstat могат да се събират ключови думи за нови страници или да се оптимизират старите, да се открият грешки, които влияят на класирането на сайта, с подробни препоръки за оправянето им, и да се направят куп други задачи от рутината на SEO-екипа.

Ringostat — екосистема, обединяваща маркетинг и продажби. Получете данни за ROI, конверсии и обаждания в един интерфейс.

Екосистема Ringostat включва End-to-end анализ, кол тракинг, уиджет за обратно позвъняване, виртуална АТЦ, аналитичен асистент за мениджъра по продажби и «умен телефон» в браузъра. Официален партньор на Google Analytics.

Netpeak Software разработва десктопни инструменти за SEO специалисти и уебмастъри:

 • Netpeak Spider — за регулярен SEO одит, бързо откриване на грешки, системен анализ и парсинг на сайтове.

 • Netpeak Checker — за парсване на сайтове и агрегиране на данни от топ SEO-инструменти за масов анализ и сравнение на сайтове.

Academy Ocean е интелигентна система за обучение на служители, партньори, 
клиенти. AcademyOcean е инструмент за създаване на обучителни програми. С негова помощ може да се ускори процесът за адаптация на нов служител, да се намали времето на ръководителите за обучение на персонал. AcademyOcean превръща научаванетот на нещо ново в интересен процес.

Нашите кейсове

4308% ROAS

Със Search кампания за басейни и джакузита

Кейс: Netpeak и Mr. Bricolage — как постигнахме устойчив рентабилен ръст чрез Google Ads

+87% ROAS

Резултати от кампаниите в Мрежата за търсене в сравнение с предходния период

Кейс: Модерни похвати за по-добри резултати — как повишихме 2 пъти стойността на транзакциите със същия разход

90%

Revenue growth

Кейс: 90% ръст в онлайн продажбите или какво "забъркахме" с Mania.bg

Какво казват нашите клиенти

Заяви консултация

Страхотно! Благодарим Ви, че се свързахте с нас! Вие направихте първата стъпка към една фантастична маркетинг кампания. Нашите експерти ще се свържат с Вас в рамките на 1 работен ден, за да отговорят на всички Ваши въпроси.
Упс! Нещо се обърка, докато попълвахте формата.
Евгени Венков
Business Development Manager
Получи консултация
Страхотно! Благодарим Ви, че се свързахте с нас! Вие направихте първата стъпка към една фантастична маркетинг кампания. Нашите експерти ще се свържат с Вас в рамките на 1 работен ден, за да отговорят на всички Ваши въпроси.
Упс! Нещо се обърка, докато попълвахте формата.