Изявление за поверителност

Информация относно Администратора на лични данни Наименование: Нетпик ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ: 202895172 Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. Черни връх 47, етаж 5, БЦ Витоша Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. Черни връх 47, етаж 5, БЦ Витоша Телефон: +359898373390 E-mail: personaldata@netpeak.net

Информация относно компетентния надзорен орган Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2 Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2 Телефон: 02 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни Чл. 2. (1) Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на

(2) Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: (3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява администраторът? Чл. 3. (1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели: (2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: (3) Администраторът обработва специалните категории данни по ал. 2 съгласно едно или повече от следните основания:

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 3 години. След изтичането на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване Чл. 7. Вие имате право да поискате от Администратора да:

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

Право на ограничаване Чл. 9. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

Право на преносимост Чл. 10. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

Право на получаване на информация Чл. 11. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни Чл. 13. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. (2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Лица, на които се предоставят личните ви данни Чл. 14. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

Loading...
Loading...
Loading...

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да ви помогне да навигирате и възможността ви да предоставяте обратна връзка, да анализирате използването на нашите продукти и услуги, да помагате в нашите рекламни и маркетингови усилия за по-добро удобство на потребителите.